martes, 21 de julio de 2009


I CHING
A raia continua
nossas vidas
As raias recortadas
o amor
Leitura do exagrama:
Ama a ela como te ama a ti mesmo


I CHING

La raya continua
nuestras vidas
Las rayas recortadas
el amor
Lectura del exagrama
Amale a ella como
te amas a ti mismo


No hay comentarios: